• W dniu 18 grudnia 2016 r. Biskup tarnowski Andrzej Jeż poświecił w naszej parafii nową dzwonicę i dzwony. Zbudowana dzwonnica jest materialnym śladem jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. Głos bijących dzwonów niosący się z tej dzwonicy ma przypominać wszystkim przybywajacym do naszej parafii, że mieszkańcy Cikowic, Damienic i Stanisławic, którzy fundowali tę dzwonnice i dzwony są wciaż wierni Bogu i Kościołowi.