Nowi Ministranci 2022

Dziś podczas uroczystej mszy św. nastąpiło przyjęcie do ministrantury 9 chłopców. Nabożeństwo sprawował ks. prałat Zbigniew Guzy.