SAKRAMENTY

CHRZEST

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który gładzi grzech pierworodny...

KOMUNIA

Eucharystia jest tak bezcennym skarbem, że Kościół zachęca nas do uczestniczenia w liturgii także w dni powszednie...

BIERZMOWANIE

W bierzmowaniu chrześcijanin otrzymuje Ducha Świętego i Jego dary,  podobnie jak Apostołowie...

MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia...

SPOWIEDŹ

Sakrament pokuty i pojednania jest aktem liturgicznym, poprzez który chrześcijanin w postawie nawrócenia...

NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem żywych. Kościół naucza, że jest to sakrament...

ZAPRASZAMY DO KANCELARII