SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę
całego życia, skierowaną ze swojej natury na dobro małżonków oraz zrodzenia
i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez 
Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

INFORMACJE

Pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej


Dokumenty, z którymi należy się zgłosić w kancelarii parafialnej

trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa to:


1. aktualne świadectwo chrztu zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydata

(dotyczy osób ochrzczonych w innej parafii, świadectwo ważne jest tylko 6 miesięcy)

2. dowody osobiste

3. świadectwo ukończenia katechezy na poziomie szkoły podstawowej oraz ponad podstawowej

4.świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej, narzeczeni informują ponadto ustnie duszpasterza o dacie i miejscu przystąpienia do I Komunii świętej

(data zapisana jest na pamiątkowym obrazku pierwszokomunijnym)Drugie spotkanie w kancelarii parafialnej


Dokumenty, z którymi należy się zgłosić w kancelarii parafialnej
w ustalonym z duszpasterzem terminie (zazwyczaj tydzień przed
planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa) to:


1. świadectwo udziału w katechizacji przedślubnej (akceptowane są wyłącznie zaświadczenia katolickich poradni rodzinnych)

2. zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – 3 egzemplarze

(dotyczy osób zawierających małżeństwo konkordatowe, zaświadczenie ważne jest tylko 3 miesiące)

3. zaświadczenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych (dotyczy osób zamieszkałych w innej parafii)


W dniu ślubu


1. zaświadczenia o spowiedzi przedślubnej narzeczonego i narzeczonej

2. własne dowody osobiste

3. świadkowie przynoszą ponadto, bezpośrednio przed ślubem, do zakrystii, obrączki ślubne narzeczonych