NAMASZCZENIE CHORYCH

Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie
przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą.

Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako 
prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym
wspomina św. Marek, lecz poleca to wiernym i ogłasza Jakub Apostoł, brat Pawła.

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

„Namaszczenia chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu

i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił.”

INFORMACJE

Co miesiąc w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00 (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych tj. lipca i sierpnia)
kapłani odwiedzają obłożnie chorych z Komunią Św..

Podczas wizyt domowych chorzy mogą również przyjąć sakrament namaszczenia chorych oraz przystąpić do spowiedzi świętej.


Zachęcamy do zgłaszania osób chorych.

Szczególny obowiązek w tym względzie dotyka rodziny osób chorych.

Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu,

znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.


Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje

lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.