KOMUNIA ŚWIĘTA

Eucharystia to uroczysta celebracja Ostatniej Wieczerzy, śmierci krzyżowej

i zmartwychwstania Jezusa, którą chrześcijanie sprawują wypełniając polecenie Mistrza:

To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19).

Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. 
we wszystkie niedziele oraz obowiązujące święta.
Najlepiej, gdy uczestniczymy we Mszy św. w swoim kościele parafialnym.
Eucharystia jest tak bezcennym skarbem, że Kościół zachęca nas do 
uczestniczenia w liturgii także w dni powszednie.
Ludzie starsi, chorzy mogą korzystać z Mszy św. 
transmitowanych w radio bądź telewizji

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

uroczystość katolicka, w której podczas mszy wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię,

czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało i krew Chrystusa pod postacią chleba.